Scroll

Vonk. Een omgeving waar je leert, maar niet alleen in traditionele zin. Een omgeving van inspiratie. Van mogelijkheden.Vooral door de mensen die er werken, studeren en (bij)leren. Een omgeving waarin we ondernemend en innovatief zijn. Samen met het bedrijfsleven, de regio en anderen. Elkaar een spiegel voorhouden, iets zien wat jij misschien nog niet ziet. Met elkaar komen we erachter waar onze krachten liggen. Inspiratie uit mensen. Vonk stimuleert dat. Op onze scholen denken we om elkaar en helpen we elkaar om ons best te doen. Met elkaar houden we een open en nieuwsgierige blik. Vonk: Vol Inspiratie.

De nieuwe huisstijl

Vonk inspireert. Ons onderwijs zet je aan, zet je in beweging en helpt je verder te komen. Welke richting of route je ook neemt.

Shape

Helma

Samen verder

Sinds 1 januari 2022 zijn het ROC Kop van Noord-Holland en het Clusius College bestuurlijk gefuseerd. Met ingang van 1 augustus 2022 gaan beide scholen verder als één school onder één naam: Vonk.

Een school met zo’n 4.000 vmbo-leerlingen, 5.000 mbo-studenten, 100 studenten vavo en 1500 cursisten. Helma van der Hoorn, voorheen bestuurder ROC Kop van Noord-Holland en Gerard Oud, voorheen bestuurder bij Clusius College vormen het nieuwe bestuur van Vonk. Hoe kijken zij naar deze fusie?

Shape

Gerard

Vanaf schooljaar 2022-2023 zijn wij samen Vonk. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan onze nieuwe website. Voor ons opleidingsaanbod of informatie over onze scholen kun je nu nog terecht op www.clusius.nl of www.rockopnh.nl. Binnenkort vind je via vonknh.nl ons complete aanbod.

Waarom gaan we met elkaar fuseren?

Gerard geeft aan dat het idee is geboren vanuit de positie van ons mbo. “Met 1500 studenten bij het Clusius College is de basis smal. Met ons vmbo zijn en blijven we een sterke organisatie, maar om een goede speler te blijven in de regio is de samenwerking met ROC Kop van Noord Holland een mooie kans om onze rol beter te kunnen pakken richting de werkgelegenheid in de regio.”

Helma vult aan dat vanuit ROC Kop van Noord-Holland de versterking in de regio een van de belangrijkste pijlers is geweest. “We zien dat het steeds moeilijker wordt om de kleinere opleidingen in de lucht te houden, maar we willen wel blijven aansluiten bij wat de arbeidsmarkt van ons vraagt. Dit is een hele mooie kans om ons samen te versterken richting de toekomst.” 


De nieuwe naam Vonk, waar staat deze voor? 

Gerard en Helma geven aan dat gekozen is voor een krachtige naam met een duidelijke betekenis. ”We willen een Vonk zijn bij de start van een opleiding, de start naar werk, de start van nieuwe kansen. Een bijdrage leveren om eenieder vanuit de eigen motivatie stap voor stap verder te laten ontwikkelen. Het beeldmerk (logo) staat voor de stap omhoog, de groei en de sprong die je kunt maken binnen onze opleidingen. We hebben gekozen voor een hedendaags, modern en een fris ontwerp waarmee we al onze doelgroepen aanspreken.”


Wie willen we straks worden?

Beide bestuurders benadrukken dat ze alle mooie dingen die beide organisaties al deden in de nieuwe organisatie willen behouden. “We willen een organisatie zijn waar jonge mensen graag komen, zich uitgedaagd voelen om het beste uit zichzelf te halen," aldus Gerard.


“De vonk laten overslaan, het vuurtje laten ontbranden. We willen het verschil proberen te maken en goed onderwijs aanbieden dat past bij de persoon en de arbeidsmarkt.”

Helma legt uit dat de nieuwe organisatie kansen biedt voor studenten maar ook voor mensen met of zonder werk. “Door deze fusie denken we dat we nog beter kunnen aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt en bij de specifieke behoeften van de studenten om goed passend onderwijs te kunnen aanbieden. We willen met Leven Lang Ontwikkelen samen nog beter kunnen doen wat de maatschappij van ons vraagt. Ook willen we de verbinding met het sociale domein sterker maken. We willen een organisatie zijn waar iedereen terecht kan en waar mensen zich gezien, gehoord en verder geholpen voelen. We willen kansen creëren voor iedereen. Dat doen we nu natuurlijk ook al, maar dat is iets wat je altijd alleen maar wilt verbeteren.”

Gerard vult aan dat de fusie voor de organisatie zelf ook voordelen heeft. “Wil je een goede werkgever blijven en wil je perspectief bieden dan hebben we ook een goede ondersteuning nodig. Neem bijvoorbeeld IT, dit is voor een grotere organisatie veel beter te organiseren dan voor een kleine organisatie. En dat geldt natuurlijk voor alle ondersteunende diensten. Je kunt daar als grote organisatie veel meer vorm aan geven. Meer slagkracht en meer professionaliteit.”


“We worden wel groter met elkaar, maar juist de kleinschaligheid, waarin we ons zo onderscheiden in de regio, willen we bewaken. We willen dat de student en de medewerker gekend en gezien blijft op kleinschalig niveau.”


Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Als Vonk geven jullie aan hier meer op in te zetten. 

"Dat klopt," zegt Helma. “Dat is een ontwikkeling die voor het hele mbo belangrijk is en steeds belangrijker wordt. Daar ligt voor beide organisaties de opdracht om daar goed in te worden en te blijven en daar kunnen we samen nog beter vorm aan gaan geven. Vanuit de Onderwijsgroep NoordWest-Holland hebben we op dit gebied al veel ervaring opgebouwd. Dat geeft ons een voorsprong en brengt ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. We gaan inderdaad stevig inzetten op Leven Lang Ontwikkelen en zullen anderen daarin meenemen, zodat we de maatschappij op dit vlak nóg beter kunnen dienen.”

“We werken al ruim 10 jaar samen op dit gebied met onze bedrijfsopleidingen” aldus Gerard. "We zien dat de behoefte om mensen kort te scholen en om beter te kunnen aansluiten op de arbeidsmarkt, enorm aan het toenemen is. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt willen werkgevers snel kunnen schakelen om al die vacatures in te vullen. De rol van het mbo wordt hierbij steeds belangrijker. Voor veel van onze opleidingen geldt baanzekerheid. Het blijft voor ons ongelooflijk belangrijk dat we luisteren naar de wensen van het bedrijfsleven en onze opleidingen daarop afstemmen.”


Wat is de meerwaarde voor de leerlingen en studenten van deze fusie?

Vanuit het Clusius College ziet Gerard duidelijk voordelen: “ROC Kop van Noord-Holland heeft veel technische- en economische opleidingen, de kennis vanuit deze sectoren komt ook steeds meer terug in groene opleidingen van het Clusius. We kunnen, door deze kennis te delen, onze opleidingen versterken. Doordat het aanbod aan opleidingen breder wordt, wordt het voor onze vmbo-leerlingen ook aantrekkelijker om binnen de organisatie door te stromen.”

Vanwege de groei kunnen we kleine opleidingen ook blijven aanbieden. Hierdoor is er voor de studenten ook meer te kiezen. We hebben straks een heel breed scala in huis. Waarbij we proactief en innovatief zijn."


Wat zijn de gevolgen voor de medewerkers?

Helma is van mening dat er voor de medewerkers, met name in het vmbo, niet veel gaat veranderen. “De kansen van deze fusie zijn met name gericht op het mbo door het vergemakkelijken van cross-overs en het versterken van het Leven Lang Ontwikkelen, maar uiteindelijk zijn er ook kansen voor het vmbo. Denk hierbij aan de doorlopende leerlijn van het vmbo naar het mbo. Deze veranderingen zullen echter eerder de weg van de geleidelijkheid volgen. De wereld ziet er niet ineens anders uit nadat de fusiedatum is gepasseerd. Deze fusie is niet vanuit nood geboren. Er worden geen medewerkers verplaatst. Tenzij ze dat zelf willen, dan zijn er natuurlijk meer kansen en mogelijkheden.”

Gerard ziet ook voordelen voor de medewerkers: “We worden een grotere werkgever. Hierdoor wordt de mogelijkheid om te groeien als medewerker alleen maar groter. De positie in de regio kunnen we beter bemensen. Met ons opleidingenpalet zijn we de aanbieder in de kop van Noord-Holland voor het bedrijfsleven. Na de fusie kunnen we de samenwerking met dat bedrijfsleven slimmer organiseren.”

No items found.

Dit is Vonk

12 vestigingen waar 1.275 medewerkers bijna 5.000 mbo-studenten, 1500 cursisten educatie, 100 studenten vavo en 4000 vmbo-leerlingen helpen een van de 105 opleidingen af te ronden in 14 branches.

Kaart van Noord-Holland

Veelgestelde vragen

1

Waar komt de nieuwe naam vandaan?

2

Komt er alleen een besturenfusie of wordt het één instelling?

3

Wat merken huidige en nieuwe leerlingen en studenten van de fusie?

4

Is een fusie verstandig nu er juist een hang naar kleinschaligheid, structuur en overzicht heerst?

5

Wat is de winst van deze fusie voor beide organisaties?

6

Wat is het hoofdargument voor deze fusie?

7

Wat zou er gebeuren met beide organisaties als we niet zouden fuseren?

8

Is er een financiële noodzaak om te fuseren?

9

Op het gebied van arbeidsvoorwaarden zijn er verschillen. Wat betekent dit de komende jaren als er geharmoniseerd wordt?

10

Wat betekent de fusie voor het onderwijs op vmbo- en mbo-vestigingen?